Wat is homeopathie?

Homeopathie is de geneeswijze die twee eeuwen geleden door de Duitse arts Hahnemann is ontwikkeld en die berust op het zogenaamde gelijksoortigheidbeginsel (similiaprincipe). Dat wil zeggen dat Hahnemann ontdekte (of eigenlijk herontdekte, want het was in de oudheid al bekend) dat een stof die bepaalde ziekteverschijnselen kan oproepen diezelfde ziekteverschijnselen ook kan genezen. Zo kan bijvoorbeeld een ui verschijnselen oproepen die lijken op een neusverkoudheid met niezen en traanogen , terwijl het homeopathisch middel allium cepa (gemaakt van de ui) een verkoudheid met dezelfde neusklachten kan genezen. Tegenwoordig beschikken wij over ongeveer 3000 homeopathische geneesmiddelen. De kunst van arts voor homeopathie is. om voor zijn/haar patiënt die middelen te zoeken die passen als een sleutel op een slot bij zijn/haar klachten.

Wat kan ik van een homeopathische behandeling verwachten?

default_spigelia_anthelmiaTijdens het eerste consult, waarvoor anderhalf uur of meer tijd gereserveerd wordt, vindt een uitgebreid vraaggesprek plaats over uw huidige klachten, klachten in het verleden, ziekte en operaties in het verleden, ziekte in de familie, gebruik van medicatie etc. Daarnaast zijn gegevens over uw constitutie belangrijk : hoe is uw eetpatroon, hoe is uw slaap, hoe zijn ontlasting en urinelozing, bent u warmelijk of kouwelijk, hoe is uw transpiratie, bent u gevoelig voor weers- of seizoensinvloeden? Daana komen aspecten over karakter en gewoontes aan de orde, en hoe uw psychische gesteldheid is. Indien nodig volgt aansluitend een lichamelijk onderzoek. Dit alles is nodig om een zo volledig mogelijk beeld van u te krijgen om naast de reguliere diagnose(s), ook tot een homeopathische diagnose te komen. De homeopathische diagnose is anders dan de reguliere diagnose. Zo kan b.v. de reguliere diagnose migraine zijn en spreken wij in de homeopathie van een spigelia-beeld, omdat de verschijnselen overeenstemmen met het middel spigelia. Aan het eind van het consult wordt een middel voorgeschreven en een vervolgafspraak gemaakt, meestal voor een maand na het eerste consult. Tijdens vervolgconsulten zal het vorige consult en het resultaat van het voorgeschreven middelen geëvalueerd worden. Zo nodig zal het probleem aan de hand van de nieuwe situatie opnieuw verder worden uitgediept. Bij een klein probleem zal dit meestal niet meer dan 3 of 4 consulten in beslag nemen. Bij een ernstig of chronisch probleem moet u rekenen op een behandelduur van een half jaar tot een jaar, waarbij consulten eenmaal per maand tot twee maanden gebruikelijk zijn.

Hoe kan zo een kleine dosis geneesmiddel toch lichamelijk effect hebben?

Hoewel we nog steeds niet precies weten hoe homeopathische geneesmiddelen werken, is er onomstotelijk bewijs dat homeopathische medicijnen een genezend effect hebben. Homeopathische geneesmiddelen blijken ook te werken bij baby’s en dieren (honden, katten, paarden en koeien) die niet gevoelig zijn voor suggestie en bij wie dus het placebo-effect (dit is een reactie op een nepgeneesmiddel) niet kan optreden. Daarnaast zijn er natuurlijk de gedocumenteerde resultaten van duizenden artsen die homeopathische geneesmiddelen voorschrijven of van hun miljoenen patiënten die een genezend effect hebben ervaren na innemen van een homeopathisch geneesmiddel. Deze resultaten laten zien dat die kleine, op het individu afgestemde doses heel effectief zijn voor de gezondheid. Het is belangrijk te weten dat die kleine doses natuurlijk alleen hun werk kunnen doen als dat middel precies past bij de ziektetoestand de patiënt. Het gaat er dus om dat de arts het juiste middel kiest. Als het verkeerde middel wordt gekozen, gebeurt er niets. Als het goede middel gekozen wordt gebeurt er soms een klein wonder. Het middel werkt als een prikkel voor de patiënt waardoor van binnenuit een genezingsproces in werking wordt gezet. Uiteindelijk geneest de patiënt dus zichzelf.

Werken homeopathische geneesmiddelen langzaam?

Bij acute aandoeningen zoals een acute middenoorontsteking of koorts, werken homeopathische geneesmiddelen normaal gesproken snel. Bij chronische aandoeningen werken homeopathische middelen meteen maar het volledige genezingsproces duurt beduidend langer. In tegenstelling tot reguliere geneesmiddelen die meteen werken maar vaak alleen de symptomen bestrijden, mobiliseren en versterken homeopathische middelen de bestaande genezende krachten die er van nature al zijn. De zieke geneest dan echt en de ziekte verdwijnt volledig.

Wanneer kan ik homeopathie gebruiken?

default_digitalis_purpHomeopathie is heel goed zelf toe te passen bij kleine ongemakken of lichte verwondingen, blessures en acute ziekten. Hiervoor zijn veel zelfzorgmiddelen bij drogist en apotheek te koop. Er zijn veel goede boeken in de handel die adviezen geven over zelfzorgmiddelen en veel homeopathische artsen geven cursussen over het gebruik van dit soort middelen. De grote kracht van de homeopathie ligt, naast het behandelen van acute klachten, vooral in de behandeling van chronische aandoeningen. Voorbeelden zijn luchtwegaandoeningen, gewrichts-klachten, ontstekingen, huidaandoeningen, allergieën, maagdarmstoornissen, hoofdpijnen, slaapproblemen, maar ook klachten van psychische aard. Voor chronische aandoeningen is het niet aan te bevelen zelf te gaan dokteren, maar is het raadzaam een arts voor homeopathie te raadplegen. Uiteraard zijn niet alle ziekten homeopathisch te genezen, maar in de praktijk blijkt dat er in zo'n 70% van de gevallen een duidelijke verbetering van de klachten optreedt. Als er een passend geneesmiddel gevonden wordt, zal in ieder geval de kwaliteit van leven verbeteren, ook in gevallen waarin een volledige genezing niet mogelijk is, zoals bij kanker of bij aangeboren aandoeningen.

Kun je homeopathische geneesmiddelen gebruiken naast reguliere medicatie?

Ja, in het algemeen kunnen homeopathische geneesmiddelen heel goed gebruikt worden naast reguliere medicijnen. Ze kunnen zelfs meehelpen om de bijwerkingen van gewone medicijnen te verminderen. Er zijn natuurlijk veel aandoeningen waarbij mensen niet zomaar zonder reguliere medicijnen kunnen, bijvoorbeeld bij suikerziekte of bij een te langzaam of te snel werkende schildklier schildklier. Pijnstillers, ontstekingsremmers, middelen tegen hoge bloeddruk of astma kunnen niet zomaar worden verminderd of gestopt. Als homeopathie aanslaat, kunnen de reguliere medicijnen over het algemeen verminderd worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de patiënt, die hierover haar/zijn eigen keuze maakt en zo nodig met de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven.

Wat is het verschil tussen klassieke en klinische homeopathie?

De naam 'klassieke homeopathie' geeft aan dat er gewerkt wordt volgens de richtlijnen van Hahnemann. Dat betekent dat bij het zoeken naar  passende homeopathische geneesmiddelen de arts voor homeopathie niet alleen kijkt naar de klacht of ziekte waar iemand mee komt maar ook naar de diepere oorzaken, zowel lichamelijk als geestelijk. De geneesmiddelen moeten passen bij de gehele mens. Bij de 'klinische homeopathie' worden geneesmiddelen vooral voorgeschreven op basis van de klachten, zonder daarbij het volledige mensbeeld te betrekken. Deze vorm van homeopathie wordt vaak toegepast door huisartsen.

Voor wie is homeopathie geschikt?

Voor iedereen, voor mensen en dieren, en voor elke leeftijd. Tijdens de bevalling kunnen homeopathische middelen het proces ondersteunen, vanaf de geboorte, dus bij pasgeborenen tot en met begeleiding bij terminaal zieken, op het sterfbed. Kinderen reageren vaak wat sneller en gemakkelijker dan ouderen. Het jonge organisme heeft meer reactiekracht en is tevens minder belast met allerlei giftige stoffen zoals medicijnen, alcohol, tabak, drugs en andere stoffen uit het milieu.
Homeopathie is ook geschikt bij verminderde vruchtbaarheid, bij zwangerschapswens, voorgeschreven aan zowel de vrouw als de man.

Moet je geloven in homeopathie voordat het werkt?

Nee, hoewel vertrouwen wel belangrijk is in iedere arts-patiënt relatie. Iedere behandeling, regulier of homeopathisch, heeft een bepaald placebo-effect : het effect dat optreedt als je gelooft in een behandeling. Dat het effect van homeopathie meer is dan het placebo-effect wordt duidelijk doordat het ook bij baby´s en dieren genezing brengt.

De website www.homeopathie.nl geeft u veel achtergrondinformatie over het wetenschappelijk bewijs van de homeopathie. Tevens is de website van de KVHN www.vereniging homeopathie.nl zeer informatief.

Hoe duur is een homeopathische behandeling?

Dat is erg afhankelijk van wat u zelf wilt, en met wat voor soort probleem u een arts voor homeopathie bezoekt. Vaak kan een behandeling na 3 of 4 consulten afgesloten worden. Dit geldt echter niet voor de behandeling van langdurige chronische klachten. De praktijk leert echter dat ook in die gevallen meestal niet meer dan ongeveer 8 consulten per jaar noodzakelijk zijn, zodat er (omdat de meeste mensen goed verzekerd zijn voor complementaire geneeswijzen) voor vrijwel niemand reden is om financiële redenen van een behandeling af te zien. Ruud Swagemakers kan u ook naast de homeopathische middelen, supplementen, zoals bijvoorbeeld vitamine D3 of B12, schüsslerzouten en andere mineralen adviseren. Deze middelen worden niet vergoed vanuit het aanvullend pakket.

Op het tabblad afspraken, tarieven kunt u de consult prijzen inzien.

Wordt homeopathie vergoed?

In het zorgstelsel zit homeopathie niet in het basispakket. Het hangt dus van uw aanvullende verzekering af of de behandeling vergoed wordt. In de meeste gevallen vergoedt de verzekering op basis van een dagtarief tussen de € 25 en € 50 van de kosten. Het is raadzaam uw polis even door te lezen voor u een afspraak maakt met een homeopathische arts.
Er zijn in 2018 slechts nog maar twee zorgverzekeraars die een 100% dagvergoeding hebben: PNO zorg en UMC. Daarnaast vergoeden de ONVZ en de VVAA  € 85,00 per dag in hun top-pakketten, maar de maandpremie is hoog bij deze verzekeraars.

Bij het kiezen van een zorgverzekeraar is het de moeite waard het document: Aanbevelingen zorgverzekering 2018, opgesteld door de verzekeringscommissie van de AVIG, onder aan deze pagina, te lezen.
De AVIG en Ruud Swagemakers, arts voor homoepathie en algemene geneeskunde, sluiten alle aansprakelijkheid uit, voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie.

Hieronder ziet u het overzicht van de  vergoedingen voor 2018:

Bron: www.zorgwijzer.nl Dit overzicht is geactualiseerd op: 13 november 2017 - Aan de bovenstaande vergoedingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Aevitae

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Plus

€ 300 (tot € 50 per behandeling)

€ 12,13 p/m

Top

€ 400 (tot € 50 per behandeling)

€ 32,88 p/m

Anderzorg

Naam verzekering

 

Maximale vergoeding

Premie

Extra

 

€ 200 (tot € 40 per dag)

€ 14,95 p/m

Avéro Achmea

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Start

€ 450 (tot € 40 per dag)

€ 17,75 p/m

Royaal

€ 650 (tot € 40 per dag)

€ 27,95 p/m

Excellent

€ 850 (tot € 40 per dag)

€ 49,25 p/m

Besured

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

All-In-1

80% tot € 200 (tot € 50 per behandeling)

€ 10,90 p/m

Bewuzt

Naam verzekering

 

Maximale vergoeding

Premie

Alternatief Goed

 

€ 250 (tot € 45 per dag)

€ 9,50 p/m

Alternatief Beter

 

€ 500 (tot € 45 per dag)

€ 23,50 p/m

CZ

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Basis

€ 250 (tot € 30 per dag)

€ 7,75 p/m

50+

€ 350 (tot € 40 per dag)

€ 17,05 p/m

Jongeren

€ 200 (tot € 30 per dag)

€ 18,95 p/m

Plus

€ 450 (tot € 40 per dag)

€ 19,70 p/m

Top

€ 650 (tot € 40 per dag)

€ 35,95 p/m

Gezinnen

€ 350 (tot € 40 per dag)

€ 46,75 p/m

 

 

CZdirect

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Basic

€ 200 (tot € 25 per dag)

€ 7,25 p/m

Extra

€ 300 (tot € 25 per dag)

€ 16,75 p/m

De Amersfoortse

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Aanvulling Start

€ 100 (tot € 45 per dag)

€ 7,50 p/m

Aanvulling Extra

€ 250 (tot € 45 per dag)

€ 17,75 p/m

Aanvulling Uitgebreid

€ 500 (tot € 45 per dag)

€ 28,25 p/m

Aanvulling Optimaal

€ 1000 (tot € 45 per dag)

€ 43,50 p/m

De Friesland Zorgverzekeraar

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

AV Standaard verg.hom geneesm € 100/jaar

€ 200 (tot € 40 per dag)

€ 14,50 p/m

AV Extra  verg.hom geneesm € 125/jaar

€ 400 (tot € 40 per dag)

€ 23,25 p/m

AV Optimaal  verg.hom geneesm: € 150/jaar

€ 600 (tot € 40 per dag)

€ 43,50 p/m

 

Delta Lloyd

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Extra

€ 250 (tot € 50 per dag)

€ 24,60 p/m

Zilver

€ 250 (tot € 25 per dag)

€ 25,30 p/m

Compleet

€ 500 (tot € 50 per dag)

€ 38,06 p/m

Comfort

€ 1000 (tot € 50 per dag)

€ 64,64 p/m

Top

€ 1500 (tot € 50 per dag)

€ 143,09 p/m

Ditzo

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

ZorgBeter

€ 150 (tot € 35 per dag)

€ 9,25 p/m

ZorgBest

€ 300 (tot € 35 per dag)

€ 29,50 p/m

 

DSW

Naamverzekering

Maximale vergoeding

Premie

AV Compact

€ 250 (tot € 25 per dag)

€ 7,50 p/m

AV Student

€ 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopathische geneesmiddelen

€ 14,25 p/m

AV Standaard

€ 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopathische geneesmiddelen

€ 21,25 p/m

AV Top

€ 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopathische geneesmiddelen

€ 35,00 p/m

FBTO

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Module Alternatieve Geneeswijzen

€ 500 (tot € 35 per dag)

€ 13,25 p/m

Deze module biedt vergoeding voor verschillende alternatieve en complementaire geneeswijzen en geneesmiddelen

FNV

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

FNV Primazorg

€ 200 (tot € 40 per dag)

€ 19,40 p/m

FNV Zorg 2

€ 400 (tot € 40 per dag)

€ 27,40 p/m

FNV Zorg 3

€ 600 (tot € 40 per dag)

€ 37,75 p/m

FNV Zorg 4

€ 800 (tot € 40 per dag)

€ 89,55 p/m

Hema
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor homeopathie.

Interpolis
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor homeopathie.

inTwente

Naamverzekering

Maximale vergoeding

Premie

AV Compact

€ 250 (tot € 25 per dag)

€ 7,50 p/m

AV Student

€ 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopathische geneesmiddelen

€ 14,25 p/m

AV Standaard

€ 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopathische geneesmiddelen

€ 21,25 p/m

AV Top

€ 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopathische geneesmiddelen

€ 35,00 p/m

IZA

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

IZA Extra Zorg 1

€ 250 (tot € 45 per dag)

€ 13,25 p/m

IZA Extra Zorg 2

€ 450 (tot € 45 per dag)

€ 24,25 p/m

IZA Extra Zorg 3

€ 650 (tot € 45 per dag)

€ 36,50 p/m

IZA Extra Zorg 4

€ 850 (tot € 45 per dag)

€ 79,50 p/m

IZZ Zorgverzekeraar

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Zorg voor de Zorg + Extra 1

€ 200 (tot € 45 per dag)

€ 36,00 p/m

Zorg voor de Zorg + Extra 2

€ 200 (tot € 45 per dag)

€ 52,50 p/m

Zorg voor de Zorg + Extra 3

€ 500 (tot € 45 per dag)

€ 96,00 p/m

Menzis

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

JongerenVerzorgd

€ 200 (tot € 40 per dag)

€ 16,95 p/m

ExtraVerzorgd 2

€ 400 (tot € 40 per dag)

€ 19,95 p/m

ExtraVerzorgd 3

€ 600 (tot € 40 per dag)

€ 41,95 p/m

National Academic

Naamverzekering

Maximale vergoeding

Premie

Aanvullend 1

80% tot € 200 (tot € 50 per behandeling)

€ 13,95 p/m

Aanvullend 2

€ 500 (tot € 50 per behandeling)

€ 29,95 p/m

Aanvullend 3

€ 750 (tot € 50 per behandeling) | Kosten tussen € 500 en € 750 voor 70 procent vergoed

€ 52,95 p/m

 

 

OHRA

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Aanvullend

€ 250 (tot € 45 per dag)

€ 11,68 p/m

Extra Aanvullend

€ 500 (tot € 45 per dag)

€ 22,23 p/m

Uitgebreid

€ 750 (tot € 45 per dag)

€ 41,99 p/m

ONVZ

Naamverzekering

 Maximale vergoeding

Premie

Extrafit

Alleen bij arts: 20 behandelingen (tot € 27 per behandeling en max. 1 behandeling per dag)

€ 9,53 p/m

Benfit

Alleen bij arts of accpuncturist: 20 behandelingen (tot € 27 per behandeling en max. 1 behandeling per dag)

€ 22,88 p/m

Optifit

Bij arts: € 750 (tot € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij erkende behandelaar: € 250 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag)

€ 38,59 p/m

Topfit

Bij arts: € 1000 (tot € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij erkende behandelaar: € 500 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag)

€ 58,17 p/m

OZF

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

AV Compact

€ 200 (tot € 40 per dag)

€ 11,00 p/m

AV Royaal

€ 500 (tot € 50 per dag)

€ 20,50 p/m

PMA zorgverzekering

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

JongerenVerzorgd

€ 200 (tot € 40 per dag)

€ 15,25 p/m

ExtraVerzorgd 2

€ 400 (tot € 40 per dag)

€ 17,95 p/m

ExtraVerzorgd 3

€ 600 (tot € 40 per dag)

€ 37,75 p/m

PNOzorg

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Standaard

€ 100

€ 10,92 p/m

Keuze

€ 250

€ 22,06 p/m

Extra

€ 350

€ 42,24 p/m

Compleet

€ 600

€ 67,42 p/m

Pro Life

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Mediumpolis

€ 320 (tot € 40 per dag)

€ 18,50 p/m

Largepolis

€ 440 (tot € 40 per dag)

€ 34,75 p/m

Extra Largepolis

€ 600 (tot € 40 per dag)

€ 66,50 p/m

 

Promovendum

Naamverzekering

Maximale vergoeding

Premie

Primair

80% tot € 100 (tot € 30 per behandeling)

€ 7,90 p/m

Royaal

80% tot € 200 (tot € 30 per behandeling)

€ 11,90 p/m

Ideaal

€ 500 (tot € 30 per behandeling)

€ 19,90 p/m

Excellent

€ 750 (tot € 30 per behandeling) | Kosten tussen € 500 en € 750 voor 70 procent vergoed

€ 54,90 p/m

Salland

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Plus

€ 350 (tot € 40 per dag)

€ 19,95 p/m

Top

€ 500 (tot € 40 per dag)

€ 32,50 p/m

Stad Holland

Naamverzekering

Maximale vergoeding

Premie

Compact AV

€ 250 (tot € 25 per dag) vergoeding homeopathische geneesmiddelen tot maximaal € 250 incl behandelingen

€ 7,50 p/m

Jongeren AV

€ 250 (tot € 25 per dag) vergoeding homeopathische geneesmiddelen tot maximaal € 250 incl behandelingen

€ 10,95 p/m

Standaard AV

€ 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopathische geneesmiddelen

€ 21,25 p/m

Uitgebreide AV

€ 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopathische geneesmiddelen

€ 35,00 p/m

Extra Uitgebreide AV

€ 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopathische geneesmiddelen

€ 47,25 p/m

AV Zorg Riant

€ 500 (geen limiet per dag/per behandeling)

€ 59,75 p/m

Umc

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

UMC Extra Zorg 1

€ 300

€ 8,75 p/m

UMC Extra Zorg 2

€ 300

€ 19,50 p/m

UMC Extra Zorg 3

€ 500

€ 31,75 p/m

UMC Extra Zorg 4

€ 750

€ 88,50 p/m

 

United Consumers (VGZ)

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Aanvullend Goed

€ 300 (tot € 45 per dag)

€ 7,49 p/m

Aanvullend Beter

€ 500 (tot € 45 per dag)

€ 17,99 p/m

Vitaal Basis

€ 150 (tot € 45 per dag)

€ 24,49 p/m

Jong Uitgebreid

€ 200 (tot € 45 per dag)

€ 27,34 p/m

Aanvullend Best

€ 800 (tot € 45 per dag)

€ 30,14 p/m

Single/Duo uitgebreid

€ 300 (tot € 45 per dag)

€ 41,99 p/m

Vitaal Uitgebreid

€ 300 (tot € 45 per dag)

€ 48,89 p/m

Gezin Uitgebreid

€ 300 (tot € 45 per dag)

€ 54,99 p/m

Univé

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Aanvullend Goed

€ 300 (tot € 45 per dag)

€ 9,75 p/m

Alternatief 250

€ 250 (tot € 45 per dag)

€ 11,95 p/m

Aanvullend Beter

€ 500 (tot € 45 per dag)

€ 19,75 p/m

Alternatief 500

€ 500 (tot € 45 per dag)

€ 25,95 p/m

Aanvullend Best

€ 800 (tot € 45 per dag)

€ 32,75 p/m

VGZ

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Aanvullend Goed

€ 300 (tot € 45 per dag)

€ 7,49 p/m

Aanvullend Beter

€ 500 (tot € 45 per dag)

€ 17,99 p/m

Vitaal Basis

€ 150 (tot € 45 per dag)

€ 24,49 p/m

Jong Uitgebreid

€ 200 (tot € 45 per dag)

€ 27,34 p/m

Aanvullend Best

€ 800 (tot € 45 per dag)

€ 30,14 p/m

Single/Duo uitgebreid

€ 300 (tot € 45 per dag)

€ 41,99 p/m

Vitaal Uitgebreid

€ 300 (tot € 45 per dag)

€ 48,89 p/m

Gezin Uitgebreid

€ 300 (tot € 45 per dag)

€ 54,99 p/m

VvAA

Naamverzekering

Maximale vergoeding

Premie

Start

Alleen bij arts of acupuncturist: 20 behandelingen (tot € 27 per behandeling en max. 1 behandeling per dag)

€ 9,02 p/m

Plus

Alleen bij arts of acupuncturist: 20 behandelingen (tot € 27 per behandeling en max. 1 behandeling per dag)

€ 21,65 p/m

Optimaal

Bij arts: € 750 (tot € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij erkende behandelaar: € 250 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag)

€ 36,52 p/m

Top

Bij arts: € 1000 (tot € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij erkende behandelaar: € 500 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag)

€ 55,04 p/m

Excellent

Bij arts: € 1250 (tot € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) | Bij erkende behandelaar: € 500 (€ 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag)

€ 112,77 p/m

ZEKUR

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Extra ZEKUR

€ 250 (tot € 25 per behandeling)

€ 30,95 p/m

ZieZo

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Aanvullend 2

€ 250 (tot € 40 per dag)

€ 13,50 p/m

Zilveren Kruis

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Aanvullend 2 Sterren

€ 450 (tot € 40 per dag)

€ 17,50 p/m

Aanvullend 3 Sterren

€ 650 (tot € 40 per dag)

€ 27,50 p/m

Aanvullend 4 Sterren

€ 850 (tot € 40 per dag)

€ 50,50 p/m

Zorg en Zekerheid

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

AV Basis

€ 250 (tot € 25 per dag)

€ 11,35 p/m

AV Sure

€ 250 (tot € 25 per dag)

€ 17,05 p/m

AV Standaard

€ 250 (tot € 25 per dag)

€ 18,43 p/m

AV Top

€ 460 (tot € 40 per dag)

€ 39,42 p/m

AV Plus

€ 460 (tot € 40 per dag)

€ 43,65 p/m

AV GeZZin

€ 460 (tot € 40 per dag)

€ 48,40 p/m

AV Totaal

€ 600 (geen limiet per dag/per behandeling)

€ 94,95 p/m

ZorgDirect

Naam verzekering

Maximale vergoeding

Premie

Plus

€ 350 (tot € 40 per dag)

€ 18,95 p/m

Top

€ 500 (tot € 40 per dag)

€ 32,50 p/m

     

Sommige verzekeraars vergoeden, de artsen die aangesloten zijn bij de vakgroep Acupunctuur van de AVIG, nog niet. Daar kan in de loop van 2018 verandering in komen.

De meeste verzekeraars vergoeden uit het jaarbudget ook de voorgeschreven geregistreerde homeopathische middelen (met een geaccepteerd Z-index nummer), mits voorgeschreven door een arts en geleverd door apotheek of apotheek houdend huisarts

Een aantal verzekeraars heeft naast het jaarbudget voor de consulten een apart budget voor de geregistreerde homeopathische middelen. De uitgebreidere verzekeringen van Stad Holland, DSW met 100% vergoeding of tot maximaal budget per aanvullende verzekering.  Friesland Zorgverzekeraar heeft een oplopend budget hiervoor afhankelijk van de aanvullende verzekering.

Alle aangesloten  verzekeraars bij de Achmea groep,  FBTO, Interpolis,  Zilveren kruis, de Friesland Zorgverzekeraar en OZF Achmea vergoeden vanuit de aanvullende verzekeringen de door de Hahnemann apotheek geleverde middelen niet.  Avero Achmea, You Care en Aevitae vergoeden de Hahnemann apotheek wel.

Opvallend is dat de VVAA en de ONVZ vanuit dit extra budget ook het laboratorium onderzoek vergoeden, aangevraagd door de arts. Zie onderstaande overzicht hiervan.

Budget homeopathische geneesmiddelen, inclusief labonderzoek

€ 250,- incl labonderzoek                              VVAA                                               Optimaal

€ 250,- incl labonderzoek                              ONVZ                                    Topfit

€ 500,- incl labonderzoek                              VVAA                                               Top

€ 500,- incl labonderzoek                              ONVZ                                    Optifit

€ 750,- incl labonderzoek                              VVAA                                               Excellent

Het is de moeite waard om u te verdiepen en overwegen lid te worden van Gezondheids Cooperatief Nederland met de nog op te starten gezondheidsverzekering, met vergoeding voor integrale geneeskunde tot € 5000 per jaar. Zie: https://www.gezondheidscooperatief.nl/

Bron: www.zorgwijzer.nl Dit overzicht is geactualiseerd op: 13 november 2017 - Aan de bovenstaande vergoedingen kunnen geen rechten worden ontleend.

De AVIG sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie die door middel van Zorgwijzer.nl verkregen is. Kijk voor de specifieke polisvoorwaarden altijd op de website van de zorgverzekeraar.

Aanbevelingen Zorgverzekering 2018

1.De voorzieningen en vergoedingen van de alternatieve geneeswijzen in de aanvullende pakketten van de zorgverzekeringen 2018 in vergelijking met die van 2017, zijn bij een aantal verzekeraars sterk afgenomen, zoals bij Menzis en Anderzorg.
U kunt al snel € 100 besparen door over te stappen van basisverzekering. Dat stelt de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Zo is het verschil tussen de goedkoopste (Zekur € 93,85/maand) en de duurste (Amersfoortse € 125,50/ maand) zorgverzekeraar in 2018 € 31,65/maand, d.w.z. op jaarbasis € 380/jaar.
Ook de premies voor de aanvullende verzekeringen verschillen sterk. Zorg voor Artsen voor Integrale Geneeskunde, acupunctuur, homeopathie en natuurgeneeskunde, door de meeste verzekeraars aangeduid als alternatieve zorg of alternatieve geneeswijzen vallen hieronder.

  1. Het is in de eerste plaats van belang dat men let op de hoogte van het budget per jaar en de dagvergoeding. De meeste verzekeraars vergoeden in 2018 per dag een bedrag variërend tussen de € 25 en € 50.
    Er zijn in 2018 slechts nog maar twee zorgverzekeraars die een 100% dagvergoeding hebben: PNO zorg en UMC. Daarnaast vergoeden de ONVZ en de VVAA € 85,00 per dag in hun top-pakketten, maar de maandpremie is hoog bij deze verzekeraars.
    Als u besluit een aanvullende verzekering te nemen uitsluitend voor vergoeding van alternatieve geneeswijzen, is het verstandig uit te rekenen of deze aanvullende verzekering nog wel de moeite waard is. Vergelijkt u hierbij de jaarpremie met de maximale jaarvergoeding en de maximale dagvergoeding. Voor gezinnen met kinderen onder de 18 jaar, die gratis zijn meeverzekerd, en allen verwachten gebruik te maken van alternatieve geneeswijzen kan het nog in uw voordeel uitvallen.
    Als u verwacht in 2018, niet alleen alternatieve geneeswijzen maar ook andere medische diensten, vergoed vanuit de aanvullende verzekering nodig te hebben, dan kan het wel gunstig zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten. De website www.zorgwijzer.nl biedt goede informatie over de alternatieve geneeswijzen. Zie https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen
  2. Verder is het handig als men aanspraak kan maken op een collectiviteitskorting. Bijvoorbeeld als men lid is (of wordt) van bv. de KVHN: Vereniging Homeopathie (tot 15%), een sportvereniging, kruisvereniging, ouderenbond of patiëntenvereniging. Dan kan men veelal een aanmerkelijke korting krijgen op zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering (gemiddeld 7 %).
  3. Het is ook de moeite waard om uw eigen risico voor de basisverzekering te heroverwegen. Het standaard eigen risico is € 385. U kunt dat zelf in stappen van € 100 verhogen tot € 885. De korting op uw premie voor de basisverzekering kan daarbij oplopen tot € 300 per jaar. Wat in de praktijk betekent dat alleen wanneer u meer dan € 685 aan zorgkosten uit de basisverzekering hebt, u duurder uit bent. De huisarts, wijkverpleegkundige en verloskundige tellen niet mee voor het eigen risico. Via de website van de consumentenbond kunt u via de zorgvergelijker 2017- 2018 een goede vergelijking maken van alle verzekeringen.
  4. Afmelding bij de huidige zorgverzekeraar dient vóór 1 januari a.s. te geschieden. Aanmelding bij de nieuwe zorgverzekeraar kan tot uiterlijk 31 januari 2018. Als u zich aanmeldt bij een nieuwe zorgverzekeraar vóór 1 januari 2018, zal deze uw oude verzekering opzeggen. Bij de basis verzekering wordt men bij alle zorgverzekeraars als nieuwe klant zonder keuring of restricties geaccepteerd. Bij de aanvullende verzekering wordt dit – als gentleman’s agreement tussen de verzekeraars – meestal ook gedaan. Zie ook https://www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker/overstappen-zorgverzekering

Verzekeringscommissie AVIG                      12 december 2017                 

De AVIG sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie